בית ספר בגטו

היו כיתות צפופות גדולות

כולם היו יהודים

היה קשה מאוד ללמו

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *